Login | Register
DUT PROGRAMMING CHALLENGE 2021
By admin, 8 months ago

 

DUT PROGRAMMING CHALLENGE 2021

DUT PC’2021 là cuộc thi lập trình khu mực Miền Trung và Tây Nguyên do khoa CNTT trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lập trình thi đấu để  phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho học sinh, sinh viên yêu thích khoa học công nghệ cũng như tuy duy lập trình, hướng đến đạt thành tích cao trong các cuộc thi Olympic tin học và ICPC quốc tế.

1. Đối tượng tham dự

2.  Hình thức thi đấu

Hình thức thi đấu lập trình theo đội (3 thí sinh/đội), tham gia một trong 3 khối:

3. Thời gian tổ chức:

4. Giải thưởng

5. Thông tin cuộc thi:

Liên hệ hỗ trợ:

 

 

 

Comments (0)