Login | Register
DUT PROGRAMMING CHALLENGE 2020 - Demo 7
By admin, 1 year ago

Để chủ đề không bị loãng, BTC quyết định tiếp tục tiến hành tổ chức Demo 7 cho mọi người cùng tham gia và đánh giá năng lực của các đội trước cuộc thi chính thức. Các đội không được lọt vào vòng  sau cũng test thử năng lực của mình xem sao nhé.

Comments (0)