Login | Register
DUT PROGRAMMING CHALLENGE 2020 (DUTPC'20) - Final
By admin, 1 year ago

Chào các bạn,

DUTPC 2020 - Final dự kiến sẽ tổ chức vào sáng thứ 7 hoặc CN ngày 17-18/10/2020

Địa điểm: Khu phòng máy trường ĐHBK-ĐHĐN (54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng

Thời gian: 4 đến 5 tiếng.

Thông báo để các team chuẩn bị.

Trân trọng

Comments (0)